Lutownice

Do precyzyjnych prac elektronicznych koniecznym jest skorzystanie z lutownicy. Narzędzie to pomoże połączyć ze sobą elementy metalowe za pośrednictwem spoiwa zwanego lutem. Wyróżniamy pięć (więcej…)